Taket är fullt

Taket är fullt

Taket är fullt

Taket är fullt

Taket är fullt

av möjligheter

av möjligheter

av möjligheter

av möjligheter

av möjligheter

Fullt av potential

Din fastighet kan mycket väl inrymma dolda värden och taket är kanske fullt av potential. Vi föreslår att du i samarbete och dialog med oss utreder vilka möjligheter som finns för just dig och din fastighet.

Din fastighet kan mycket väl inrymma dolda värden och taket är kanske fullt av potential. Vi föreslår att du i samarbete och dialog med oss utreder vilka möjligheter som finns för just dig och din fastighet.

Din fastighet kan mycket väl inrymma dolda värden och taket är kanske fullt av potential. Vi föreslår att du i samarbete och dialog med oss utreder vilka möjligheter som finns för just dig och din fastighet.

Att på taket bygga radhuslängor eller låga flerbostadshus i lättbyggnadsteknik är en fantastisk möjlighet. Krydda den med elproducerande solpaneler på de nya taken, en gemensam terrass – varför inte gemensam för boende och arbetande i fastigheten – samt ett gemensamt orangeri. Till glädje för dig och dina anställda och kanske ännu mer för nya boende, ökar du dessutom värdet på din fastighet ihop med att du kan tjäna pengar på de nya bostäderna.

Bygg effektivt

Slider2-image2

Dagens trend i stadsutveckling är att bygga och utveckla en blandad stad med hållbarhet ur alla olika perspektiv, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Dagens trend i stadsutveckling är att bygga och utveckla en blandad stad med hållbarhet ur alla olika perspektiv, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Dagens trend i stadsutveckling är att bygga och utveckla en blandad stad med hållbarhet ur alla olika perspektiv, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Att bygga tätt och med blandade funktioner är effektivt och ger ett högt nyttjande av infrastrukturen. Inte minst när man arbetar inom befintliga strukturer, kan man åstadkomma mycket utan att tära på vår planets ändliga resurser.

När arbetsplatser och bostäder samsas inom samma kvarter skapas trygghet i och med att man både får en dag- och en nattbefolkning. Räkna med att din kommun kommer tycka att detta är intressant, inte minst ur hållbarhetsperspektiv. Med små insatser från kommunens sida, kan kommunen medverka till att tillskapa bostäder med förhållandevis blygsamma insatser till gagn för samhället i stort och för en hållbar utveckling.

Tidigare projekt

Vilka vi är

WST

Vi arbetar med att utveckla hållbara resurser, skogsnäringen, modulbyggande av trähus sedan 50-talet, vindkraftsprojektering och energilagring. Vi vill förädla de tillgångar som finns tex förädla taket på befintlig fastighet till "kronan på huset".

Trä är utmärkt för modulbyggande i fabrik. Moduler kan snabbt monteras upp, dvs kort byggtid med minimal störning av omgivningen. Låga kostnader och hållbart och trivsamt. Det går att bygga nytt snabbare, billigare eller klimatsmartare.

Vi har erfarenhet att planera för smarta och hållbara bostäder. Senast byggnationen äger rum i Kalmar kommun där Gyllene Hem var initiativtagare till över 220 lägenheter i Gyllene Parken i den nya stadsdelen Snurrom. Detta har Rikshem nu tagit över nyckelfärdigt. Se pressmeddelande här

Även i den nya populära inre hamnen i Oskarshamn har vi varit med och lett arbetat för planeringen av ett 100 tal bostäder i projektet Gyllene  Hamn. Detta projekt byggs nu av BJC Group som arbetar lokalt. Se här

wst hus

Vi har ett tätt samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi tar fram ett takbygge som passar in fastighetens utveckling och förädling i linje med ägarens och omgivningens behov.

Vad innebär detta?
Därefter kan bygglovsprocessen direkt påbörjas. Gyllene hem tar sedan hand finansiering och byggnationprocessen. 

ÅWL Arkitekter
A
rbetar gränsöverskridande med rum, hus och landskap och städer i komplexa projekt där det krävs god förståelse för uppdraget i ett större perspektiv. Som arkitekter, landskapsarkitekter, byggnadsingenjörer och specialister arbetar vi sida vid sida och kunskapsöverföringen oss kollegor emellan skapar starka helhetslösningar.

ÅWL Arkitekter


ÅWL

Kontakta oss så kan vi börja med att diskutera och skissa på ditt projekt 

Kontakta oss så kan vi börja med att diskutera och skissa på ditt projekt 

Otto Werneskog, VD
info@gyllenehem.se

070 628 01 93

Otto Werneskog
070 628 01 93

Besöksadress:
Industrigatan 44,
571 38, Nässjö

Postadress:
Industrigatan 44,
571 38, Nässjö

Postadress:
Industrigatan 44,
571 38, Nässjö

Postadress:
Industrigatan 44,
571 38, Nässjö